top of page
GynRehab

Mojim cieľom je nielen udržať si zdravie a zlepšiť kvalitu života, ale aj prispieť k tomu, aby sa ženy cítili dobre a mali plnohodnotný život.

Lenka Bartoňová dipl.fyz.

Som fyzioterapeutka špecializujúca sa okrem iného aj

na urogynekologickú fyzioterapiu a som absolventka

štúdia fyzioterapie dysfunkcie svalov panvového dna

a inkontinencie moču a diastázy, schváleného MZSR

v spolupráci s urológmi a gynekológmi, pod vedením

Mgr. Zuzany Wolekovej. Rehabilitácii sa venujem vyše

20 rokov, absolvovala som niekoľko kurzov a školení,

venujem sa funkčnej ženskej sterilite metódou Ľ. Mojžišovej. Som tiež certifikovanou terapeutkou celosvetovo uznávaného princípu DNS pod vedením prof. P. Kolářa

v Prahe.

Práve prepojenie týchto princípov a metód sa snažím zapojiť do terapie. Pomáha mi to pozerať sa na človeka, zvlášť ženu - matku ako celok. Je zaujímavé pozorovať ako sa pohybujeme a čo všetko sa dá z pohybu dozvedieť. Snažím sa každú ženu naučiť lepšie vnímať vlastné telo, načúvať mu, precítiť každý pohyb a vedieť s telom lepšie a komplexnejšie pracovať.

Chýbajú informácie zo strany gynekológov či urológov, hlavne po pôrode. Ženy nevedia čo ďalej s jazvou, ako riešiť diastázu, kedy sa obrátiť na odbornú pomoc, čo je to panvové dno a akú veľkú záťaž nieslo počas tehotenstva, čo sa s ním dá robiť keď nám uniká moč a keď máme bolesti v podbrušku, ďalej bolesti pri pohlavnom styku,

pri menštruácii a pod. Panvové dno je veľmi citlivá, pre nás ženy/matky, dôležitá oblasť. Okrem toho čo som spomínala je nám aj oporou pre chrbticu.

Preto som sa rozhodla sprevádzať ženy od prvej menštruácie až za menopauzu. Každú pacientku si dôkladne vyšetrím (vaginálne, aj per rectum), ošetrím jazvy po pôrode,

po gynekologických operáciách, zhodnotím v akom stave je bruško (či tam nie je napr.diastáza), panvové dno, jeho svalovú silu a celú posturu, držanie tela. Následne zvolím vhodnú terapiu. Nakoľko sama som mama - rodička, viem aj na vlastných skúsenostiach posúdiť všetko vyššie uvedené. V neposlednom rade som tiež

spoluzakladateľkou fyziocentra VITALREHAB, kde vykonávam svoju prax dodnes.

 

VZDELANIE: Dipl.fyzioterapeut (VOV Košice 2000)

 

ODBORNÉ ŠKOLENIA:

- Kurz mobilizačných a mäkkých techník (MuDr. Viera Agnerová)
- Body control pilates A, B (MuDr. Július Kazimír)
- Špeciálna starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
- Diagnostika a terapia podľa McKenzie (PhDr. Kotrbancová, Cert.MDT)
- Funkčna diagnostika a liečba vertebrogenných poruch (DocPaedDr. Pavel Kolář)
- Kineziológia a patokineziológia DK a nohy (PhDr. Ingrid Špringrová Ph.D.)
- Propriofoot cancept (PhDr. Ingrid Špringrová Ph.D.)
- DIPLOM certifikovaného DNS terapeuta
  (Dynamická neuromuskulární stabilizace Prof.PaedDr. Pavel Kolář,
 Ph.D.)
- Neurodynamika – klinické využitie (PhDr. David Smekal, Ph.D.)
- Mobilzácia rebier metódou Mojžišovej (Hana Volejniková)
- Ošetrenie svalov panvového dna metódou Mojžišovej (Hana Volejniková)
- „Něžná náruč rodičů“ o manipulacii s dieťaťom metodikou Evy Kiedroňovej.
- Viscerovertebrálne vzťahy a ich využitie v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)
- Komplexná terapie trigger pointu a globálna recipročná svalová inhibícia 

  (Mgr.Petr Bitnar)
- Mobilizácia v kontextu svalových reťazcov (Mgr. Petr Bitnar)
- Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov      (Jarmila Čápová)

- Metóda Mckenzie - Mechanická diagnostika a terapia pohybového systému:

  Modul 1: Drieková chrbtica

  Modul 2: Krčná a hrudná chrbtica

  Modul 3: rozšírenie o ďalšie postupy - Drieková chrbtica a dolné končatiny

  Modul 4 : Rozšírenie o ďalšie postupy - Krčná chrbtica a horné končatiny

  Modul 5 : Pokročilý - riešenie problémových muskuloskeletálnych porúch chrbtice 

  a končatín

- Certifikovaný špecialista - Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a         

  inkontinencie moču (doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, Mgr. Zuzana Woleková)

- Škola panvového dna (Mgr. Zuzana Woleková)

- Dysfunkcia svalov panvového dna a možnosti fyzioterapeutickej liečby

  (Mgr. Zuzana Woleková)

- Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore fyzioterapeut od r. 2005
- Člen Slovenskej Komory Fyzioterapeutov

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

- FNsP akad. L. Dérera Bratislava 
- Biotherm 
- Vitalcentrum 
- Sportmed 
- Vitalrehab 


 

 
 
lbartonova-objbox.jpg
logo skf.png
McKenzie.png
DNS-logo.png
bottom of page